"Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı" yapıldı

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: "Bu çalışmanın genel amacı, Türk yargısında karar yazma tarzının sistematik bir biçimde yeniden oluşturulması ve geliştirilmesidir. Çalışma sonunda Türk yargısı için büyük kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz"

11 Şubat 2022 - 19:45
Türkiye Adalet Akademisince "Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması" kapsamında "Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı" düzenlendi.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, hukuk fakültelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilen eğitimlerde gerekçe ekseninde "hukuki argümantasyon" ve "hukuk metodolojisi" derslerinin müfredattaki yeri ve sınav metotları konularında farkındalığın artırılması ve görüş alışverişinde bulunulmasını amaçlayan çalıştaya, YÖK temsilcileri ve 57 hukuk fakültesi dekanı katıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, çalıştayın açılış konuşmasında, "gerekçeli karar yazma" konusunun Türk yargısının en önemli konu başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Özdemir, Türkiye Adalet Akademisinin yenilenen ve güçlenen yapısının "Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim" anlayışını temel alan vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, akademinin eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı ve Mayıs 2019 tarihli Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında "gerekçeli karar hakkı" ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla 16 Ekim 2020'de, Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde "Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması"nı hayata geçirdiklerini anımsatan Özdemir, bu çalışmanın Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği ve üniversitelerin hukuk fakülteleri paydaşlığında sürdürüldüğünü anlattı.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu çalışmanın genel amacı, Türk yargısında karar yazma tarzının sistematik bir biçimde yeniden oluşturulması ve geliştirilmesidir. Çalışma sonunda Türk yargısı için büyük kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Çalışma bağlamında ilk olarak verilecek eğitimlerle hakim ve savcıların gerekçelendirme hususunda bilgilendirilmesi, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve bu kazanımların yargı kararlarına yansıtılmasını hedefliyoruz. Bunun yanında kararların gerekçeli yazılması konusunda standartların belirlenmesi ve bu standartların uygulanmasını temin edecek çalışmaların yapılması da önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bir diğer hedefimiz de yargı kararlarının gerekçeli, anlaşılabilir ve hukuki bir dille yazılması neticesinde yargıya olan güvenin artırılmasını sağlamaktır. Yine bu çalışma neticesinde yargı kararlarının yazım tarzı ve gerekçelendirilmesi konusunda tüm paydaşlar ve kamuoyu nezdinde bir farkındalık oluşturulmasını arzu ediyoruz."

- Mart ayında ulusal çalıştay düzenlenmesi planlanıyor

Özdemir, çalışmada izlenecek yol haritasının belirlenmesi için bilim kurulu ve çalışma grubuyla 2020 yılı Ekim ayından itibaren yapılan çalışmaları anımsatarak, bundan sonraki süreçte ise ilk olarak, 2022 Mart ayı içerisinde bu tarihe kadar elde edilmiş bulguların değerlendirilmesi için bir ulusal çalıştay ile Mayıs ayında "Yargı Kararlarının Dili "konusunda 2 gün sürecek bir ulusal sempozyum gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Temmuz ayı içerisinde "gerekçelendirmede uluslararası akademik ve yargısal yaklaşımları" konu alan geniş katılımlı bir uluslararası sempozyum düzenleyeceklerini de belirten Özdemir, 2023 Ekim ayındaki kapanış sempozyumu ile çalışmayı başarıyla tamamlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Özdemir, yargı kararlarının gerekçelendirilmesinde sadece yargı organlarının değil, hukuk fakültelerindeki eğitimin rolünün de değerlendirilmesi, hukuk fakültelerimizde lisans ve yüksek lisans düzeyinde gerekçe ekseninde verilen derslerin müfredattaki yeri ve sınav metotları hakkında farkındalığın artırılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının büyük önem taşıdığını kaydederek, "Türk yargı kararlarının uluslararası mevzuata uygun ve insan haklarını en üst düzeyde gözeten bir seviyeye taşınması bu programın en önemli gayesidir." şeklinde konuştu.

Dört oturum olarak gerçekleştirilen çalıştayda "Gerekçeli karar hakkı", "muhakeme ve analitilik düşünme yeteneğinin geliştirilmesine dair pedagojik perspektifler", "argümantasyon eğitimi", "yargı kararlarının gerekçelendirilmesinde hukuk eğitimi" konuları yer aldı.