TİHEK'ten sosyal medyada Alevilere yöneltilen hakaretlere ilişkin açıklama:

"Irkçı veya kin beslemeye, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ve her çeşit hoşgörüsüzlüğe sevk eden düşüncelerin dile getirilmesi ifade özgürlüğü çerçevesine girmeyip bilakis insanlık onuruna saldırı niteliği taşımaktadır"

10 Şubat 2022 - 19:50
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin, "Irkçı veya kin beslemeye, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ve her çeşit hoşgörüsüzlüğe sevk eden düşüncelerin dile getirilmesi ifade özgürlüğü çerçevesine girmeyip bilakis insanlık onuruna saldırı niteliği taşımaktadır." açıklamasında bulunuldu.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla Alevilik inancına sahip bireylere yönelik hakaret, damgalama ve nefret söylemi barındıran ifadelerde bulunulduğu, sosyal medya platformlarının da hukukun geleneksel uygulama alanının ötesine geçen geniş ve soyut bir alanda nefretin ifade edilmesini kolaylaştırdığı ifade edildi.

Demokratik toplumun bir unsuru olan ve kişilerin fikirlerini ortaya koymasına hizmet eden ifade özgürlüğünün toplumlarda medeni bir tartışma ortamının oluşabilmesini ve bireylerin düşünce ve inançlarını özgürce dile getirebilmelerini mümkün kılmakla birlikte mutlak bir hak olmadığı, sınırlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında yer aldığı üzere ifade özgürlüğüne getirilen en önemli sınırlamalardan biri belli bir grubu hedef alan nefret söylemleridir. Avrupa Konseyinin 'Nefret İçeren İfadeler' konulu, 97 (20) sayılı tavsiye kararında belirtildiği üzere ırkçı veya kin beslemeye, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ve her çeşit hoşgörüsüzlüğe sevk eden düşüncelerin dile getirilmesi ifade özgürlüğü çerçevesine girmeyip bilakis insanlık onuruna saldırı niteliği taşımaktadır."

Açıklamada, "son günlerde Alevilik inancına mensup bireylere yöneltilen nefret içerikli açıklama ve paylaşımların, insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi misyonu bulunan TİHEK tarafından yakından takip edildiği" bildirildi.