Taslak ders kitapları ve eğitim araçlarının incelenme kriterleri güncellendi

İçeriklerde, Türkçenin doğru ve özenli kullanımına, dilin, anlatım zenginliği ve gücünü yansıtacak nitelikte olmasına dikkat edilecek İçerik, bilimsellik ilkesi gözetilerek oluşturulacak, öğretim programında yer alan tüm kazanımları karşılayacak Elektronik içeriklerde bilişsel yük dengesi, etkili bir öğretim sağlayacak nitelikte tasarlanacak 2022 yılı için başvurusu alınacak taslak ders kitaplarına ilişkin 7 18 Şubat tarihlerinde "https://kitapinceleme.meb.gov.tr/" internet adresinden başvuru yapılabilecek

06 Kasım 2021 - 10:00
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), taslak ders kitabı ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik içeriklerin incelenmesinde değerlendirmeye esas olacak kriterler ve açıklamalar güncellendi.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının internet sitesinden, 14 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği" doğrultusunda güncellenen kriterler duyuruldu.

Buna göre, taslak ders kitabı ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik içerikler, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde ifade edilen "Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları" ile "Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri" esas alınarak hazırlanacak.

İçeriklerde, Türkçenin doğru ve özenli kullanımına, dilin, anlatım zenginliği ve gücü ile anlam inceliklerini yansıtacak nitelikte olmasına dikkat edilecek.

İçerik, öğretim programlarında yer alan milli ve manevi değerlere uygun, kök değerleri yansıtacak nitelikte olacak.

- Toplumsal eşitlik ilkesi gözetilecek

Konuların işlenişinde veya örneklerde, insanların betimlenmesi ve olayların sunulmasında, toplumsal eşitlik ilkesi gözetilecek.

Verilen örneklerde ve kullanılan karakterlerde, kadın ve erkek dağılımı açısından makul bir denge gözetilecek. Kadın erkek temsilinde isnat, ön yargı, kalıp yargı ve benzeri ifadeler bulunmayacak.

İçerikteki unsurlarda milli ve manevi değerler, toplumsal hassasiyetler göz önünde bulundurulacak, toplumun giyim ve hayat tarzı, gerçekliğe uygun olarak yansıtılacak.

Toplumun bir kesiminin siyasi görüşünü veya düşünce biçimini küçük düşüren, yahut bunlara karşı ön yargı oluşturabilecek anlatımlara yer verilmeyecek.

- Muzır tesirde bulunacak öge yer almayacak

İçerikte, bağımlılık yapıcı, müstehcen ve öğrencilerin maneviyatına olumsuz etki edebilecek herhangi bir unsur, açık veya örtük bir biçimde bulunmayacak.

Öğrenciler için muzır tesirde bulunacak korku, şiddet, hakaret, aşağılama, cinsel içerikli öge ve benzeri herhangi bir mesaj veya ima yer almayacak.

Terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı herhangi bir görsel veya yazılı öge, ifade yahut imaya yer verilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası alanlarda zor duruma düşürecek veya milli menfaatlere zarar verecek içerik bulunmayacak.

İçerikte, doğaya zarar verecek veya hayvan haklarına aykırılık teşkil edecek yazılı ve görsel herhangi bir unsur bulunmayacak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılık teşkil edecek herhangi bir unsur yer almayacak.

İçerik bilimsellik ilkesi gözetilerek oluşturulacak, öğretim programında yer alan tüm kazanımları karşılayacak. İçerikte bilgi eksikliği veya bilgi hatası bulunmayacak, içeriğin dağılımı ünite ve hedeflenen süre bazında dengeli olacak.

- Elektronik içerikler genel tasarım ilkelerine uygun olarak oluşturulacak

Elektronik içeriklerde, bilişsel yük dengesi, etkili bir öğretim sağlayacak nitelikte tasarlanacak. Elektronik içerikler, genel tasarım ilkelerine uygun olarak oluşturulacak.

MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyan, MEB hizmet birimleri ile yayıncılık faaliyetinde bulunmakta olan kurum ve kuruluşlar, "https://kitapinceleme.meb.gov.tr/" internet adresi üzerinden taslak ders kitabı başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, 7-18 Şubat tarihlerinde yapılabilecek.