Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş: "Hükümetimiz pandemi sürecinde toplamda 660 milyar TL destekle vatandaşın yanında oldu" CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan: "Yönetim sisteminin getirdiği arızalar ve bu yönetim anlayışınız nedeniyle yapboz oyunu oynuyoruz sanki. Deneme yanılmayla ülke yönetilir hale geldi. Artık alarm veriyoruz" MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: "TBMM İçtüzüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum sağlanması da dikkate alınarak bir an önce yeniden düzenlenmelidir" İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta: "Milletin sorununu çözecek, makro bir perspektifi olan bir kanun teklifi değil, bir bütünlüğü yok, bir amacı yok"

20 Mayıs 2021 - 21:45
TBMM Genel Kurulunda, 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Erhan Usta, pandemi sürecinde herkes, bütün sektörler bedel öderken kamu-özel iş birliği projeleri yapan hükümete yakın müteahhitlerin "tıkır tıkır dolar üzerinden paralarını almaya devam ettiklerini" söyledi.

Türkiye’nin pandemide vatandaşa yapılan hibe yardımlarında en arka sıralarda bulunduğunu öne süren Usta, "Yolsuzluk, özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi uluslararası endekslerde Afrika ülkelerinin bile gerisine düşmüş bir Türkiye. Şimdi, böyle bir Türkiye manzarasında AK Parti'li milletvekillerinin getirdiği kanun teklifine bakıyoruz, içerisinde hiçbir şey yok. Milletin sorununu çözecek, makro bir perspektifi olan bir kanun teklifi değil, bir bütünlüğü yok, bir amacı yok." dedi.

"Bozduklarını dahi tamir edemiyorlar" ifadesini kullanan Usta, "Türkiye’ye zaman kaybettiriyorlar; Türkiye gitgide yoksullaşıyor, Türkiye'nin ve milletin sıkıntıları giderek artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yapısal bir tıkanma yaşadığını savunan Usta, "Yapısal tıkanmayı küçücük müdahalelerle çözmeye çalışıyorlar, o müdahaleleri dahi yapamıyorlar. Yapısal tıkanmalar ancak yapısal reformlarla açılır. Fakat bunu getirecek ne bir siyasi irade var ne bir ekip var ne de bir bilgi var; bunların hiçbirinin olmadığı bir iktidar anlayışı var." diye konuştu.

Usta, Türkiye'nin yapısal anlamdaki bütçe açığının emsal ülkelere göre çok yüksek olduğunu ileri sürdü.

- Torba kanun teklifine eleştiri

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifinde konu itibarıyla birbiriyle ilgisi bulunmayan 10 ayrı kanunda değişiklikler yapıldığını ifade etti.

Kanun tekliflerinde torba düzenlemeye gidilmesinin, etki analizi olmamasının, bazı maddelerin ilgili ihtisas komisyonlarında görüşülmemesinin uzun yıllardır eleştirdikleri konular olduğunu dile getiren Kalaycı, "Zira bu uygulama hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesine, yasama işlerinin düzensiz bir şekilde yürütülmesine, düzenlemelerin eksik yapılmasına, uygulamada sorunlarla karşılaşılmasına ve kısa süre sonra tekrar kanun değişikliği yapma ihtiyacı doğmasına neden olmaktadır. Nitekim, bu kanun teklifinin bazı maddeleri de daha yakın zamanda yapılan düzenlemelerde değişiklikler içermektedir." dedi.

Yasama kalitesinin artırılması, yasama işlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için TBMM İçtüzüğü’nün yeni bir anlayışla ele alınması konusunda tüm siyasi parti gruplarına sorumluluk düştüğünü belirten Kalaycı, 2009 ve 2013 yıllarında oluşturulan İçtüzük uzlaşma komisyonlarının önemli tespitler ortaya koymasına rağmen yeni bir İçtüzük düzenlemesi yapılamadığını dile getirdi. Kalaycı, "İçtüzük yenilenemez ise Meclisin ve siyaset kurumunun itibarını da zedeleyen ve yıllardır yaşanan gereksiz tartışmalar ve zaman kayıplarının aynen devam edeceği açıktır. Bu itibarla, TBMM İçtüzüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum sağlanması da dikkate alınarak bir an önce yeniden düzenlemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdelerden dolayı memnun olan çiftçilerin kendilerine intikal ettirdiği bazı talep ve beklentiler de bulunduğunu aktaran Kalaycı, şunları söyledi:

"Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesinin faizsiz yapılması ve daha önce yapılandırmadan yararlanan çiftçilerimizin borçları da kapsama alınarak uzun vadeli yapılandırma yapılması istenmektedir. Ayrıca kuraklık yaşayan çiftçilere düşük faizli kredi kullandırılması, çiftçimizin BAĞ-KUR prim borçlarının uzun vadeyle faizsiz ertelenmesi de talep edilmektedir.

Pandemi dönemi göstermiştir ki insanlar için ötelenemeyen en önemli ihtiyaç gıdadır. Üretim alanlarının azalmaması ve hububatın diğer ürünlerle daha iyi rekabet edebilmesi için kilogram başına 10 kuruş olan fark ödemesi desteği en az 20 kuruşa çıkarılmalı, yine kilogram başına 3 kuruş olan dane mısır desteği en az 10 kuruşa yükseltilmelidir. Bu desteklerin artması kuraklığın ve salgının yaşandığı bu yılda üreticiye önemli katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz gübre, elektrik ve tohum fiyatlarına ilişkin de bir düzenleme yapılmasını beklemektedir. Artan girdi maliyetleri nedeniyle üretim zorlaşmaktadır. Yer altı suyu kullanan ve bu kurak dönemde kullanımını daha da artırmak zorunda kalan çiftçimizin, sulama maliyetleri katlanılamaz boyutlara yükselmiştir. Tarımda kullanılan elektrik fiyatlarında ve sulama ücretlerinde indirime gidilmeli, elektrikte tarımsal abone grubuna uygulanan KDV mutlaka indirilmelidir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak, çiftçimiz için kapsamlı bir destek paketi uygulamaya konulmalıdır."

- "Adil değil hızlı yargılama yapılıyor"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'de, yakın tarihe bakılınca "bugüne kadar çok sayıda siyasi dava olduğunun görüleceğini" savunarak, "Ama herhalde ilk defa, uzun yıllardır ilk defa bir mahkeme salonunda bir iktidar ittifakı bir başka partiyi, bir muhalefet partisini, HDP'yi yargılıyor." görüşünü savundu.

Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını ileri süren Oluç, "Büyük suçlarla karşı karşıyayız, bağımlı ve taraflı talimatlarla hareket eden bir yargıyla karşı karşıyayız. Hukuk cinayetinin adımları atılıyor, kararı çoktan verilmiş bir yargılama yapılıyor, adil yargılama değil hızlı yargılama yapılıyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, muhalefet olarak yaptıkları önerilerin kabul görmediğini, düzenlemelerin ilgili ihtisas komisyonlarında görüşülmediğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı arızaların sonucu olarak artık bir "tadilat komisyonuna dönüştüğünü" öne süren Emecan, şunları kaydetti:

"Yönetim sisteminin getirdiği arızalar ve bu yönetim anlayışınız nedeniyle yapboz oyunu oynuyoruz sanki. Deneme yanılmayla ülke yönetilir hale geldi. Artık alarm veriyoruz. Ülke, ekonomik ve sosyal anlamda birçok sorunla boğuşurken şimdi sanki 90'lardaki devlet-mafya-siyaset şeytan üçgeni geri döndü hatta dörtgen oldu, bir de medya ayağı eklendi buna. Hele ki son bir haftadan beri mafya iddialarıyla çalkanıp duruyoruz, korkunç iddialar var ve konunun muhataplarının da gereğini yapması gerekiyor. En başta da her gün hakkında yeni bir iddia çıkan İçişleri Bakanı Soylu’nun gereğini yapmasını bekliyoruz. 'Beni soruşturun.' dedi ama istifa etmeyi unuttu Sayın Bakan. Bu arada gazetecileri ve muhalifleri eleştirmekten yine geri durmadı. Televizyon kanallarına demeç vermek yerine aklanmak istiyorsa bir an öne o koltuğu terk edip iddiaların araştırılması için TBMM’ye başvurmalıdır."

- "Pek çok destek paketi hayata geçirildi"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, kovid-19 pandemisinin hayatları tehdit ettiği gibi yaşam şekli ve ekonomileri de etkilediğini ifade etti.

Hükümetin esnafa, çiftçiye, sanayiciye, KOBİ'lere, turizm sektörüne ve dar gelirlilere 186 milyar lira doğrudan destek sağladığını, ödemelerin ertelenmesi, uygun kredi imkanlarının sağlanması, istihdam destekleri gibi pek çok paketi hayata geçirerek toplamda 660 milyar lira destekle vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgının yarattığı yaraları sarmayı ve salgın sonrası dönemde sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeyi ana hedef alan 2021 Yılı Yeni Ekonomik Reform Eylem Planı'nı açıkladığını anımsatan Güneş, makroekonomik politikalar ve yapısal politikalar olmak üzere iki ana başlık altında toplanan yeni Ekonomik Reform Eylem Planı takviminin de açıklandığını belirtti.

Güneş, kanun teklifinde Erdoğan'ın mart ayında açıkladığı reform paketinde takvime bağlanmış 7 maddeyi de içeren Sigortacılık Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.