Sayıştay Başkanlığı sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alacak

Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 20 temizlik görevlisi...

26 Nisan 2021 - 06:15
Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 20 temizlik görevlisi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmaları gerekiyor.

Ayrıca, şartlar arasında erkek adayların askerliğini yapmış ya da tecilli veya muaf olmaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış, en az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmaları ve temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmaması yer alıyor.

Sayıştay'ın talebi Ankara düzeyinde karşılanacağı için adayların ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olması isteniyor.

Başvurular İŞKUR'ın internet sitesi üzerinden 26-30 Nisan tarihleri arasında sistem üzerinden çevirim içi olarak yapılacak. Noter kurasına katılacakların isim listesi "www.sayistay.gov.tr" adresinden ayrıca duyurulacaktır.

İŞKUR tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 7 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda noter
huzurunda kura çekimi yapılacak. Adaylar Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kura çekimine katılamayacak. Kura çekimi ile açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, Sayıştay Başkanlığı tarafından sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir

Sözlü sınava katılmak üzere sıvan yerine gelecek adaylara Kovid-19 nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişlerde HES kodu talep edilecek.

Adaylar, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek seviyeleri ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve mesleki bilgi ve becerileri, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.