PCR testinin zorunlu olduğu halleri Kayseri Valiliği açıkladı! İşte yeni genelge

PCR testinin zorunlu olduğu halleri Kayseri Valiliği açıkladı. Hangi yerlerde PCR testi zorunlu? Kimler yaptırmalı?

PCR testinin zorunlu olduğu halleri Kayseri Valiliği açıkladı! İşte yeni genelge
16 Ocak 2022 - 22:07
PCR testinin zorunlu olduğu halleri Kayseri Valiliği açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada;

"Aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulamaya yönelik; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-82 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı 15.01.2022 tarihli ve 22954 sayılı Genelgesi doğrultusunda 15.01.2022 tarihli ve 2022-01 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı alınmıştı.


Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-83 sayılı yazısında yanlış anlamaları gidermek için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-82 sayılı yazının güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-83 sayılı yazısında belirtilen esaslara ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2022 tarih ve E-89780865-153-22955 sayılı “Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulaması” konulu Genelgelerinde belirtildiği üzere;
 1. PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler;
 • Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız ve ya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları,
 • Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler,
 • Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda),
 • Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler,
 
 1. PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler;
 • Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,
 • Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
 • Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),
 • Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,
 • Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler,

                Bu çerçevede;
 1. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,
 2. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına,
 3. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine, 
Hıfzıssıhha Kurullarında alınan bu kararın basın yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine,
Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir," denildi.