Malezya menşeli kauçuktan iplik ve ipler için damping önlemi devam edecek

Malezya menşeli firmalara yönelik "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ürün grubu için uygulanan damping önlemi...

12 Mayıs 2021 - 09:35
Malezya menşeli firmalara yönelik "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ürün grubu için uygulanan damping önlemi sürdürülecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Malezya menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasını içeriyor.

Yürütülen soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu doğrultuda, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Malezya menşeli firmaların ürünleri için CIF bedelinin yüzde 11,6 ila 16,9'u arasında değişen oranlarda uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.