Kayseri Son Dakika Haberi: Kayseri'de Konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" almak zorunlu hale geldi

Kayseri Son Dakika Haberi: Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Başkanlığında toplanan, Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı yayınlandı! 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip Konaklama tesislerinde "Güvenli Turizm Sertifikası" almak zorunlu hale geldi.

Kayseri Son Dakika Haberi: Kayseri'de Konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" almak zorunlu hale geldi
12 Ekim 2020 - 14:36
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında toplanan Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararı yayınlandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı genelgesi yayımlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu genelgeye yine İçişleri Bakanlığı’nın 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı genelgesiyle Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiştir.
 
Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığı’nın 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı genelgesi ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası’nın 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarihli ve 8680 Genelgesi doğrultusunda yayımlanan 01.07.2020 tarihli ve 2020/80 sayılı kararımızınG) Güvenli Turizm Sertifikası” başlıklı kısmı İçişleri Bakanlığı’nın 10.10.2020 tarihli ve E.16718 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 
“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
 
 COVİD19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.
 
Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir. ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgâh adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen Misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir.
 
Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,  
Oy birliği ile karar verilmiştir," denildi.