İş gücü istatistikleri (2)

İstihdam edilenlerin sayısı, Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişiye yükseldi ve istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 47 oldu İş gücüne katılma oranı, bu dönemde 0,3 puanlık yükselişle yüzde 52,9 olarak gerçekleşti

10 Şubat 2022 - 11:00
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yıl aralıkta aylık bazda 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0,3 puanlık artış ile yüzde 47 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 47'ye ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre, tarım sektöründe 10 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 108 bin kişi, inşaat sektöründe 5 bin kişi, hizmet sektöründe 134 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 16,8'i tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, Aralık 2021'de bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

- Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı, bu dönemde yıllık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 11,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 195 bin kişi azalarak 3 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 4,3 puan artarak yüzde 46 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 223 bin kişi artarak 29 milyon 550 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 4 puan artarak yüzde 51,9 oldu. İş gücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin kişi artarak 33 milyon 298 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, aralıkta yıllık bazda 0,1 puan azalarak yüzde 27,8 oldu.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 18,3'e çıktı.

Türkiye genelinde Aralık 2021'e ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

64.173

31.74832.425

İş gücü (bin kişi)

33.93522.74911.186

İstihdam (bin kişi)

30.14120.5019.640

Tarım (bin kişi)

5.059

2.9242.134

Sanayi (bin kişi)

6.5494.9401.609

İnşaat (bin kişi)

1.8211.73685

Hizmet (bin kişi)

16.71310.9005.812

İşsiz (bin kişi)

3.794

2.2481.546

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

30.238

8.99921.239

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

52,971,734,5

İstihdam oranı (yüzde)

4764,629,7

İşsizlik oranı (yüzde)

11,2

9,913,8

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

12,810,916,9

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

20,817,926,1

(Bitti)