Hak-İş ve TYB'nin düzenlediği 5. Ahlak Şurası'nın sonuç bildirgesi açıklandı:

"Dinimiz, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü girişimi yasaklar. Ayrıca toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzuru bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile, kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışları gibi haksız kazanç yollarına izin vermez"

27 Aralık 2021 - 14:25
Hak-İş ve Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) "İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat" temasıyla düzenlenen 5. Ahlak Şurası'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgenin kamuoyuna duyurulması için Tacettin Dergahı'nda düzenlenen programa, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından 5. Ahlak Şurası'nın sonuç bildirgesi okundu.

Bildirgede, Kovid-19 salgınının bütün toplumları ve iş dünyasını bir ahlak sınavıyla karşı karşıya getirdiği belirtilerek,"Yoksul ülkelerin aşıya erişim zorluğu, aşının sağladığı bağışıklıktan yoksun kalınması, sağlık sektöründeki adaletsizlikler ve ülkeler arasında mevcut ekonomik eşitsizlikler dünyayı büyük bir ahlaki başarısızlığın eşiğine getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Küreselleşme ve dijital çağ endüstrisinin ahlak tasavvurunun yerellikle olan bağlarını zayıflatarak dünya çapında değişen aktörler, yöntemler ve enstrümanlarla yeni bir yol haritası ortaya çıkardığının vurgulandığı bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Bir tarafta erdeme, sabra, hemhal olmaya, sosyal dayanışmaya ve rahmete vurgu yapan İslam kültürü, diğer tarafta ise bireyin haz ve isteklerini merkeze alan, 'anı yaşama' sloganlı filmler, reklamlar ve daha birçok kültür endüstrisi ürünüyle inşa olunan tüketim kültürü, insanların karşısında seçenek olarak bulunmaktadır. Bu iki farklı ahlak tasavvuruna maruz kalan bireyin tutarlı bir sentez oluşturması kolay olmamaktadır. Birçok kişi, farkında olmadan aynı anda içselleştirdiği bu iki farklı ahlak tasavvuru sonucu, tutarsız ahlaki davranışlar sergileyebilmektedir."

- "Güçlü olanın, zayıf olanı ezdiği bir düzen ahlaki olamaz"

"Bireysel ahlak toplumsal ahlakı, toplumsal ahlak da bireysel ahlakı inşa eder." görüşlerinin yer aldığı bildirge şu ifadelerle devam etti:

"Tüm toplumlar için ortak bir ahlak dili oluşturmanın imkanları aranmalıdır. Dinimiz, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü girişimi yasaklar. Ayrıca toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzuru bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile, kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışları gibi haksız kazanç yollarına izin vermez. Çalışma hayatı, aile huzurunu koruyan, aile değerini yücelten ve iş yaşam dengesini sağlayan bir yaklaşımla tanzim edilmelidir. Helal lokma hassasiyeti, en az helal gıda hassasiyeti kadar yüksek olmalıdır. İnsan emeği kutsaldır. İnsan, kendisini emeği vasıtasıyla yeryüzünde gerçekleştirir. Biricik olan insanın kendisini gerçekleştirme imkanı olan emek sömürülemez. Üretim mekanizmasının en büyük paydaşlarından biri olan emekçilerin haklarının insan şerefine uygun biçimde belirlenmesi yönünde farkındalık geliştirilmeli ve bu ölçü, siyasetin öncelikli meselelerinden birisi olmalıdır. Güçlü olanın zayıf olanı ezdiği bir düzen ahlaki olamaz. Böyle bir düzende baskı ve zulüm vardır. Devletin yasaları baskı ve zulme hiçbir alanda imkan tanımamalı, ahlaki olanın yasal zeminde muhafaza edilmesi mümkün kılınabilmelidir. Bu anlamda yasal olanın aynı zamanda meşru ve ahlaki olana tekabül etmesi gerektiği unutulmamalıdır."