EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve...

13 Ağustos 2021 - 08:55
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da değişikliğe gidildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurul tarafından Bakanlık görüşü alınarak ihtiyaç görülen giriş noktaları için birden fazla ardışık takvim yılını kapsayacak şekilde kapasite ürünü ihdas edilebilecek.

Bu durumda ilgili giriş noktaları için söz konusu usul ve esaslarda belirlenen ilan süreleri, başvuru takvimi, kapasite oran ve dağılımları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından ayrıca belirlenecek.