Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan "kozmetik danışmanlığı" iddialarına ilişkin açıklama:

"Prof Saraçoğlu markası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandığım 2015 yılından çok önceki bir tarih olan 21 Ağustos 2007'de Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından şirket adına tescillenmiştir" "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevimde, algılatılmaya çalışıldığı gibi kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamakta, devlet işi ile ticari iş birbirine karıştırılmayarak sınırları devletimiz tarafından belirlenen stratejiler çerçevesinde planlanan işlere imza atılmaktadır" "Anılan şirket, kuruluşundan bu zamana kadar hiçbir dönemde devletimiz tarafından sağlanan hibe ve kredi desteklerini kullanmamış, her yıl tam ve zamanında vergilerini ödemiş, hiçbir zaman vergi muafiyetinden yararlanmamıştır"

13 Mayıs 2021 - 18:45
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Adnan Saraçoğlu, "Prof Saraçoğlu" markasının Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandığım 2015 yılından çok önceki bir tarih olan 21 Ağustos 2007'de Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından şirket adına tescillendiğini bildirdi.

Saraçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan tarafından 26 Aralık 2020, 2 Mayıs 2021 ve 10 Mayıs 2021'de, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi ve "Prof. Saraçoglu" isimli, yürürlükteki yasalara göre kurularak yine yürürlükteki yasalara göre ticari faaliyette bulunan firması hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu anlaşılan yazılar yayımlandığını belirtti.

Yazılanlara herhangi bir cevap verilmeyişinin altında farklı sebepler bulunduğuna yönelik algı oluşturma çabasının açık olduğu ve bu konudaki ısrarcı tavrın kamuoyunu aydınlatmak adına açıklama yapmayı zorunlu hale getirdiğini belirten Saraçoğlu, "Yukarıda tarihleri verilen yazılara konu ticari faaliyetlerimin sanki Cumhurbaşkanlığındaki başdanışmanlık görevimle ilgisi varmış ya da ticaret yapmamın ya da ürettiğim ve sattığım ürünlerin üretilmesi, satılması yasakmış, etik değilmiş gibi yaratılmaya çalışılan algıya ilişkin takdiri saygıdeğer Türk halkına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nda başdanışman olarak atanmadan çok öncesi tarihlerden günümüze kadar gerek Türkiye'de gerek yurt dışında akademik görevlerde ve kurduğu firma ile ticari faaliyetlerde bulunduğunu, danışmanlıklar yaptığını anımsattı.

Akademik kariyeri ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgileri paylaşan Saraçoğlu, 1974 yılında Ankara Devlet Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1978-1998 yılları arasında Graz Teknik Üniversitesi'nde Kristalllerin Yapı Aydınlatması dalında yüksek lisans, fizikokimya kürsüsünde doktora ve mikrobiyoloji, biyoteknoloji kürsüsünde asistanlık yaptığını hatırlattı. Almanya ve AVL Araştırma Merkezi arasındaki ortak projelerde görev aldığını, Viyana Teknik Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi ve Avusturya’daki muhtelif firmalarda danışman olarak görev yaptığını, Karl Franses Üniversitesinde Denel Fizik Kürsüsünde öğretim görevlisi olarak çalıştığını, bu tarihler arasında zaman zaman doçent unvanını aldığı Çukurova Üniversitesinde ve profesör unvanı aldığı Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldığını ifade etti.

11 Eylül 2000 tarihinde Antalya'da Saraçoğlu Enerji ve Danışmanlık adındaki şirketi kurarak yurt dışı kaynaklı firmalara, belediyelere çevre teknolojileri ve özellikle rüzgar enerjisiyle ilgili danışmanlık yaptığını belirten Saraçoğlu, "Söz konusu firmayı 2 Şubat 2009'da kapattım. 6 Nisan 2007 tarihinde İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı olarak kurulan Saraçoğlu Turizm ve Çevre Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi çatısı altında da "Prof Saraçoğlu" markası oluşturulmuştur. Marka, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandığım 2015 yılından çok önceki bir tarih olan 21 Ağustos 2007'de Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından şirket adına tescillenmiştir." dedi.

Saraçoğlu markasının uzmanı olduğu kimya tabanında birçok firmayla ürün geliştirerek üretim yaptığını, Anadolu bitkilerine büyük bir katma değer kazandırarak yurt dışına ihracat yaptığını, yurt içinde ve çeşitli ülkelerde açılan mağazalarıyla yürürlükteki yasalara göre ticari faaliyetini sürdürdüğünü bildiren Saraçoğlu, anılan şirketin kuruluşundan bu zamana kadar hiçbir dönemde devlet tarafından sağlanan hibe ve kredi desteklerini kullanmadığını, her yıl tam ve zamanında vergilerini ödediğini, hiçbir zaman vergi muafiyetinden yararlanmadığını ifade etti. Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Prof. Saraçoğlu ismiyle 2007 yılında tescil edilen marka, ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde olup, yasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Yurt dışında da birçok bilim insanı, kendi unvan ve ismiyle ürün geliştirir, bunun örnekleri de basit bir araştırmayla tespit edilebileceği üzere gıda kodeksine göre Türkiye pazarında da yer almaktadır. 1993 yılından itibaren Türk halkına Anadolu topraklarının, atalık tohumların, tarımın değerini, önemini, sahip çıkılması gerektiğini, bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlatarak ülkemizde birçok bitkinin tanınmasına vesile olmamın yanı sıra insanlarımıza Ar-Ge çalışmaları sonrasında bitkilerin hastalıklar üzerine olan etkilerine ilişkin patentlerini de aldığım kürleri anlatmaya, öğretmeye devam etmekteyim. Bu konularda halen üniversitede ders vermekteyim."

Son 3 yılda uluslararası birçok dergide makalelerinin yayımlandığını, bugün yurt dışında birçok kitapta kaynak gösterildiğini anlatan Saraçoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın yazar tarafından kozmetikçi ya da kürcü nitelemesi ile tepeden bakarak söz edilen 2015 yılında atanmış olduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevimde ise algılatılmaya çalışıldığı gibi kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamakta, devlet işi ile ticari iş birbirine karıştırılmayarak sınırları devletimiz tarafından belirlenen stratejiler çerçevesinde planlanan işlere imza atılmaktadır."

Saraçoğlu, başdanışmanlık görevi süresince yürüttüğü bazı projeleri şöyle sıraladı:

"2017 yılı itibarıyla 'Ata Tohumu' projesi kapsamında yerel ata tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yerel tohum buluşmaları başlatılmıştır. Bu buluşmalardan ilki 31 Mart 2017 tarihinde İzmir Kemalpaşa'da, ikincisi 18 Mayıs 2017'de Samsun'da, üçüncüsü 25 Nisan 2018 tarihinde Şanlıurfa'da, dördüncüsü 4 Eylül 2019'da Ankara Polatlı'da düzenlenmiştir.

2018 yılında Tarım ve Orman Bakan Başdanışmanı olarak yürütmeye başladığım Ata Tohumu ve Türkiye Milli Botanik Bahçesi çalışmalarında yürütücü lider olarak da görevlerimi sürdürmekteyim.

Türkiye Milli Botanik Bahçesi içerisinde tasarlanan İleri Ar-Ge Analiz Laboratuvarı sayesinde stratejik öneme sahip tüm antik ve güncel biyolojik çeşitliliğimiz üzerine ulusal ve uluslararası Ar-Ge çalışmalarının tasarlanması adına çalışmalara başlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Türkiye Tohum Gen Bankası'nın açılışında, zengin biyolojik çeşitliliğimizi koruyarak gelecek nesillerimize bilinçli bir şekilde bırakabilmek için Kalkınma Bakanlığı'na sunulan Türkiye Milli Botanik Bahçesi projesinin fikir mimarı olarak çalışmalarda yer alırken Antalya'da Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Araştırma Laboratuvarı'nın kurulmasına da öncülük etmiş bulunmaktayım.

11. Kalkınma Planı'na Ata Tohumları Projesi'nin Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilmesi için yasal mevzuat çerçevesinde “Sürdürülebilir Doğa Çiftlikleri” dahil edilmiştir. Kovid-19 salgını sonrası değişen iklimle oluşabilecek açlık ve kıtlık salgınına tedbiren ziraat üretim planlamalarının uydu verileri ile planlanarak topraktan tabağa kadarki olan sürecin her aşamasının reaktif değil proaktif planlama ve denetiminin sağlanması çalışmalarının yürütülmesi tarafımca yapılmaktadır.

Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalarla uydu kanalları üzerinden bilabedel veriler alınarak milyon dolarlar mertebesinde tasarruf, öncülüğüm ile sağlanmıştır. Dünya genelinde sürekli mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsüne karşı önleyici ve tedavi edici fonksiyonel gıda ve tıbbi aromatik bitkiler kapsamında yaptığım tüm çalışmaların sonuçları halkımızın kullanımına bilabedel sunulmuştur. Kovid-19 kapsamında önerdiğim kürler Almanya'da Essen Üniversitesi tarafından da Ar-Ge çalışmalarına konu edilerek Kovid-19 virüsüne karşı etkisi çalışılmış ve ispatlanmıştır. Sayın yazarın beklemekte olduğu açıklama yukarıdaki gibi olup bu konuda her türlü yasal yollara başvuracağımı saygıdeğer Türk halkının bilgisine sunarım."